ครูกฤษณะ มีสุข (ครูบิ๊ก)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 
Skip หน้าหลักSkip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Skip เข้าสู่ระบบ

แฟ้มสะสมงานรายบุคคล

รูปภาพของครูกฤษณะ มีสุข
บรรยากาศรห้องเรียน
โดย ครูกฤษณะ มีสุข - พฤหัสบดี, 5 มกราคม 2017, 03:04PM
 
บรรยากาศห้องเรียน 323 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
room323 2

ประเภทของรายวิชา

หลักสูตร ปวช. 
 2128-2114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักสูตร ปวส. 
 พื้นฐานระบบเครือข่าย (ระยะสั้น)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 3128-2002 เทคนิคการอินเทอร์เฟสรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3128-2005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3128-2308 การจัดการระบบเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการลีนุกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 3105-2207 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ห้องทดลอง  
 ห้องทดลอง Raspberry Piรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ห้องทดลอง Arduinoรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
โครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 ระบบดูแลและแจ้งเตือนฉุกเฉินผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบควบคุมการปลูกพืชไร้ดินอัจริยะรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โครงงานนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ (W.A.D)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รายวิชาที่มีอยู่

  • ศึกษาและปฏิบัติ การอินเทอร์เฟส มาตรฐานของพอร์ตและบัสต่าง ๆ การอินเทอร์เฟสกับหน่วยเอาต์พุต-อินพุตพื้นฐานการแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผ่านพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และพอร์ต USB การ์ดอินเทอร์เฟส การอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำ โดยเน้นการควบคุมอุุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐานการออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานของ Network Topology, Protocol, OSI Model, Lan, WAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN), VPN (Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), FDDI (Fiber Distributed Data Interface), ISDN, ADSL มาตรฐาน IEEE802.X มาตรฐาน EIA/TIA 568 อุปกรณ์เนตเวิร์ก Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Server, Fiber Optics, Modem, Cable
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง การเซตอัพระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบ Server และ Workstation ในรูปแบบ Text Mode และ Graphic การใช้คำสั่งเบื้องต้น คำสั่งระดับ Administrator การ Configuration Server แบบต่าง ๆ Proxy Server, WEB Server, DNS Server, Mail Server, Samba การสร้าง User การสร้าง Group การกำหนดสิทธิการใช้งาน การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การประยุต์ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • ในรายวิชาที่จะศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมทางฝั้ง Server เพื่อสร้าง Dynamic Web page และ Web Application ด้วยภาษา PHP
  • ศึกษาและปฏิบัติ การอินเทอร์เฟส มาตรฐานของพอร์ตและบัสต่าง ๆ การอินเทอร์เฟสกับหน่วยเอาต์พุต-อินพุตพื้นฐานการแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผ่านพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และพอร์ต USB การ์ดอินเทอร์เฟส การอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำ โดยเน้นการควบคุมอุุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
  • Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรม
  • ระบบดูแลและแจ้งเตือนฉุกเฉินผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุมีความโดดเด่น ด้านการแจ้งเตือนที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านระบบกล้อง IP Camera รวดเร็วฉับไวถึงผู้ดูแลหรือบุคคลในครอบครัว มีการเก็บข้อมูลสถานที่ ตำแหน่งพิกัด ข้อมูลประวัติผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ และข้อมูลภาพจากกล้อง IP Camera ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถเฝ้าดูผู้สูงอายุผ่านกล้อง ตั้งเวลาเตือนแจ้งทานยา ส่งข้อความฉุกเฉิน (SMS) ขณะผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุต้องการการช่วยเหลือ มีสัญญาเสียงสนทนาตอบโต้กันและมีรีโมทไร้สายที่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนถึงผู้ดูแลระบบหรือผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา
  • ระบบควบคุมการปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะจะเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพการปลูก หลังจากที่วางต้นกล้าอ่อนลงบนแปลงเพาะแล้ว โดยผู้ใช้สามารถสั่ง เปิด-ปิดระบบผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปยังระบบคุมควบที่ติดตั้งอยู่ในโรงเพาะ เพื่อให้กระบวนการปลูกพืชไร้ดินทำงานเองอย่างเป็นอัตโนมัติ โดยระบบควบคุมการปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะ จะแสดงข้อมูลของพืชที่จะปลูก พร้อมระยะเวลาในการปลูก ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก ตลอดจนถึงการควบคุมการปลูกให้อัตโนมัติ และควบคุมสภาพแวดล้อม ปริมาณของปุ๋ย มีการแจ้งสถานะในการทำงานต่างๆ ใช้งานง่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ทำให้การปลูกได้ผลผลิตที่ดีและสม่ำเสมอไม่ขึ้นกับฤดูกาล สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น

krubig
เว็บไซต์ครูกฤษณะ มีสุข
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
facebook
อีเมล์ kridsana@cmtc.ac.th
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
วันนี้ อาทิตย์, 24 มิถุนายน 24 25 26 27 28 29 30
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี